aboutus
QC Hồ sơ

Tìm kiếm gì ở một tấm thảm tập gym

 

1)Thoải mái

Yếu tố quan trọng nhất đối với hầu hết người mua là sự thoải mái, chất liệu của tấm thảm và

 

độ dày đều đáng kể các yếu tố trong đó.

 

Thảm có xu hướng dày từ một đến sáu mm và có tính năng

 

nhiều loại vật liệu trong xây dựng của họ.

 

2)Kích thước

 

Thảm tiêu chuẩn tùy theo mục đích sử dụng.

 

Ví dụ: thảm du lịch có thể vừa mỏng hơn vừa nhỏ hơn thảm thông thường

 

thảm tại nhà và do đó, sẽ không cung cấp nhiều đệm, sự thoải mái hoặc độ bền.

 

3) Kết cấu

 

Bạn cũng sẽ muốn xem xét liệu kết cấu của tấm thảm có bóng hay không hoặc

 

cảm thấy rằng thảm dính không cho phép họ phạm vi chuyển động mà họ cần

 

4) Giá cả

 

Cuối cùng, giá cả cũng là một yếu tố chính

 

 

 

Chi tiết liên lạc